นิยมนำมาใช้ในสินค้าที่มีราคาสูง สติกเกอร์ชนิดนี้ เมื่อเวลาลอกออกจะยังคงทิ้งคราบของลายตัวอักษรไว้

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก