ab_text
ab_text

เราจะเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจสติ๊กเกอร์ลาเบลแบบครบวงจร ผลิตสินค้าและบริการที่มี คุณภาพที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก จัดจำหน่าย ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง อุปกรณ์บาร์โค้ด ทุกชนิดและเป็นผู้ผลิต ลาเบล ฉลาก สติ๊กเกอร์ และ ริบบอนบาร์โค้ด โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการทำงาน ทำให้มีระบบการพิมพ์ถึง 4 ระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิตอล ออฟเซ็ทของ Fuji Xerox, ระบบออฟเซ็ท, ระบบโรตารี่ และ ระบบเฟล็กโซ่

f

เราทำงานด้วยพื้นฐานความเป็นครอบครัว แบบพี่ แบบเพื่อน แบบน้อง มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันแก้ปัญหา

a

เราทำงานแบบมีขั้นตอน กระชับ รวดเร็ว และยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

s

เราทำงานอย่างมีระบบแบบแผนของการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้่ได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

t

เรามุ่งมั่นทำงานเป็นทีม แบ่งบทบาทและหน้่าที่ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เกิดการร่วมมือสู่ผลสำเร็จเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

f-mobile

เราทำงานด้วยพื้นฐานความเป็นครอบครัว แบบพี่ แบบเพื่อน แบบน้อง มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยกันแก้ปัญหา

a-mobile

เราทำงานแบบมีขั้นตอน กระชับ รวดเร็ว และยืดหยุ่นตามสถานการณ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

s

เราทำงานอย่างมีระบบแบบแผนของการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้่ได้งานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

t

เรามุ่งมั่นทำงานเป็นทีม แบ่งบทบาทและหน้่าที่ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เกิดการร่วมมือสู่ผลสำเร็จเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Icon Why IDP-04

ความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า

Icon Why IDP-02

เครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า

Icon Why IDP-05

มีชัยภูมิอยู่ใกล้ลูกค้า ทำให้ดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลา

Icon Why IDP-03

บริษัทมีบริการงานพิมพ์ที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

Icon Why IDP-01

บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ ทำให้พร้อมปรับปรุงและพัฒนาในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

** กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เมื่อทางร้านได้รับข้อมูลแล้วจะสรุปค่าใช้จ่าย และช่องทางการชำระค่าบริการให้ทางอีเมลนะคะ (ลูกค้าที่ไม่สะดวกกรอกแบบฟอร์ม สามารถส่งรายละเอียดทั้งหมดให้เราได้ทางอีเมล Center@idprintgroup.com เช่นกันค่ะ)