นิยมใช้สติกเกอร์โพลีโพไพลิน (PP) หรือโพลีเอสเตอร์ (PET)
– เนื้อพลาสติก
– ฉีกไม่ขาด
– ทนทานสูง
– กันน้ำ

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์