นิยมใช้ สติกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล (DT)
– ใช้งานง่าย รวดเร็ว
– ฉีกขาดได้
– ใช้ความร้อนในการพิมพ์
– เหมาะกับติดบนสินค้า ที่มีการเข้า-ออกเร็ว

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์