นิยมใช้ สติกเกอร์ กึ่งมันกึ่งด้าน (CP), ขาวมัน (GW)
– นิยมใช้กันมาก
– ราคาถูก
– ฉีกขาดได้
– เหมาะกับงานทั่วไป

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์