นิยมใช้ สติกเกอร์กึ่งมันกึ่งด้าน (CP)
– เป็นเนื้อกระดาษ
– ฉีกขาด
– ไม่กันน้ำ
– ราคาถูก

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์