1. สติกเกอร์ พีพี ซินเทติก (PP Synthetic)

ฉลากชนิดนี้มี 3 รูปแบบ คือแบบใส, แบบขาว และเงินเงาเหมาะสำหรับงานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดที่ต้องการความทนทานสูง มีผิวหน้าที่มันเงา กันความชื้นได้ดี และทนทานต่อสารเคมี สติกเกอร์ชนิดนี้ให้คุณภาพงานพิมพ์บาร์โค้ดที่คมชัด สวยงาม เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยนต์, ผลิตภัณฑ์เคมีในครัวเรือน และฉลากเครื่องสำอาง

2. สติกเกอร์พีอี (Poly Ester Sticker – PE Sticker)

ฉลากชนิดนี้มีสีเงิน สีใสและสีขาว ผิวหน้าเรียบด้านหรือเรียบมัน ผลิตจาก Polyester ilm คุณสมบัติคือ ฉีกไม่ขาด ทนอุณหภูมิสูง ทนทาน ทึบแสงและทนต่อสารเคมี เหมาะกับงานพิมพ์ประเภท ฉลากเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เป็นต้น

3. สติกเกอร์พีวีซี (PVC Sticker)

มีความคงทน จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่ต้องโดนน้ำ ตากฝนและโดนแสงแดดจัดเป็นเวลานาน ๆ แต่ราคาจะแพงกว่าสติกเกอร์กระดาษ และเหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทฉลากสินค้าทั่ว ๆ ไป เช่น สติกเกอร์โลโก้ สติกเกอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า สติกเกอร์แกลอนน้ำมัน สติกเกอร์ถังน้ำมัน สติกเกอร์ติดแก้วน้ำ สติกเกอร์ติดกระจกรถยนต์

4. สติกเกอร์พีอีที (PET Sticker)

มีความคงทนต่อความร้อนได้เป็นอย่างดี จึงนิยมใช้กับงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับความร้อน แต่ราคาก็แพงกว่าสติกเกอร์ทั่ว ๆ ไป เหมาะสำหรับนำไปใช้งานประเภทติดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูง เน้นความแข็งแกร่งและทนทานเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถกันความร้อนได้ถึง 120 องศา และเย็นติดลบมากกว่า 8 องศา ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการนำไปทำเป็นสติกเกอร์ติดอาหารแช่แข็ง เป็นต้น