1. Permanent (กาวถาวร) กาวชนิดติดถาวร ทนนาน คือเมื่อติดงานไประยะหนึ่ง และต้องการจะลอกสติกเกอร์ออก ก็จะทิ้งคราบกาวอยู่บนชิ้นงานนั้น หากเราจะใช้ชิ้นงานนั้นอีก ก็จะต้องเสียเวลากำจัดเศษคราบกาวที่หลงเหลืออยู่บนชิ้นงานนั้นเสียก่อน
  2. Removable (กาวลอกออกไม่ทิ้งคราบ) กาวชนิดนี้จะมีข้อดีตรงที่ว่า หากชิ้นงานที่จะติดสติกเกอร์ จำเป็นต้องใช้อีกหลาย ๆ ครั้ง คือลอกแล้วติดใหม่อยู่เรื่อย ๆ ก็ควรเลือกใช้กาวชนิดนี้จะมีความเหมาะสม เพราะเมื่อลอกออก จะไม่ทิ้งคราบกาวอยู่บนชิ้นงาน หรือหากจะหลงเหลือ ก็เพียงแค่เล็กน้อย ดังนั้นจึงช่วยประหยัดเวลาของการทำงานได้มาก
  3. กาวเหนียวพิเศษ (กาวยาง) กาวชนิดไม่เหนียวทันทีในระหว่างการติดตั้ง แต่จะเหนียวต่อเมื่อทิ้งไว้สักระยะหนึ่งสั้น ๆ กาวชนิดนี้จะนิยมใช้สำหรับพื้นผิวที่การทำงานค่อนข้างยาก จะต้องติดและลอกออกหลายครั้ง กว่าจะได้ภาพติดตรงตามตำแหน่งที่ต้องการ กาวชนิดนี้ จะมีความเหนียวพอให้สติกเกอร์ติดกับชิ้นงานได้ในช่วงแรก หากสติกเกอร์ติดได้ตรงตามตำแหน่งแล้ว และทิ้งไว้สักระยะหนึ่งสั้น ๆ กาวชนิดนี้จะเปลี่ยนสภาพเป็นกาวทั้งสองชนิดข้างต้น (กาวชนิดนี้มีสองชนิดให้เลือก คือทั้ง REMOVABLE และ PERMANENT)
  4. Deep Freeze (กาวห้องเย็น) กาวสำหรับติดขวดเครื่องดื่มหรือภาชนะอาหารที่เก็บในช่องเย็น ตั้งแต่ -5c ไปถึง -40c