1. สติกเกอร์ชนิดกึ่งมันกึ่งด้าน (Semi-gloss หรือ Art Sticker) เป็นฉลากราคาย่อมเยา งานพิมพ์สวยงาม เหมาะสำหรับฉลากที่ใช้ในงานส่งเสริมการตลาดและฉลากในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การขนส่ง และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น
 2. สติกเกอร์ชนิดทรานเฟอร์ (Transfer Sticker) เป็นฉลากบาร์โค้ดที่พิมพ์ได้คมชัดและสวยงาม ผลิตมาสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดโดยเฉพาะ มีผิวหน้าที่เรียบเป็นพิเศษเพื่อรองรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้
  • ใช้ได้กับ Ribbon บาร์โค้ดชนิด Wax และ Wax-Resin
  • เหมาะสำหรับงานพิมพ์บาร์โค้ดที่มีความละเอียดสูง
  • ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดที่มีความเร็วต่ำและความเร็วสูง
  • พิมพ์งานสี Pre-Print ได้เป็นอย่างดี
  • ไม่เลอะง่าย
 1. สติกเกอร์ขาวมัน (High Gloss) ฉลากชนิดนี้จะมีพื้นผิวสีขาวมันเงา ทำให้งานพิมพ์ที่ได้ออกมา สวยงามมากขึ้น เหมาะกับงานประเภท ฉลากผลิตภัณฑ์และฉลากในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งฉลากประเภทนี้ยังให้งานพิมพ์สี Pre-Printed ที่สวยงามและมีคุณภาพอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ฉลากเครื่องสำอาง ฉลากยา อุตสาหกรรมอาหาร เคมีภัณฑ์และฉลากสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น
 2. สติกเกอร์ Direct Thermal สติกเกอร์แบบความร้อนที่ไม่ต้องใช้หมึกพิมพ์ โดยในตัวกระดาษจะมีเคมีที่เมื่อโดนความร้อนในปริมาณที่พอเหมาะจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้กระดาษเปลี่ยนแปลง นิยมใช้ในงานที่มีอายุการใช้งานสั้น เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ
 3. สติกเกอร์วอยด์ VOID, เปลือกไข่ สติกเกอร์ชนิดนี้ใช้เฉพาะงาน ป้องกันการปลอมแปลง ติดเพื่อรับประกันสินค้า
 4. Ticket ผลิตบัตรเข้าชมงานบัตรคอนเสิร์ต ตั๋วรถทัวร์ คูปอง สามารถพิมพ์ Run Number ได้