กลุ่มอุตสาหกรรม OTOP

Ribbon

Ribbon Wax เป็นชนิดที่มีการใช้กันมากที่สุด ราคาไม่แพง พิมพ์คมชัด ใช้ความร้อนในการพิมพ์น้อย เหมาะสำหรับสติกเกอร์ที่เป็นกระดาษ เช่...

Continue reading

Ribbon

Ribbon Wax เป็นชนิดที่มีการใช้กันมากที่สุด ราคาไม่แพง พิมพ์คมชัด ใช้ความร้อนในการพิมพ์น้อย เหมาะสำหรับสติกเกอร์ที่เป็นกระดาษ เช่...

Continue reading

กาว

Permanent (กาวถาวร) กาวชนิดติดถาวร ทนนาน คือเมื่อติดงานไประยะหนึ่ง และต้องการจะลอกสติกเกอร์ออก ก็จะทิ้งคราบกาวอยู่บนชิ้นงานนั้น ...

Continue reading

สติกเกอร์

1. สติกเกอร์ พีพี ซินเทติก (PP Synthetic) ฉลากชนิดนี้มี 3 รูปแบบ คือแบบใส, แบบขาว และเงินเงาเหมาะสำหรับงานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดที่ต้องกา...

Continue reading

กระดาษ

สติกเกอร์ชนิดกึ่งมันกึ่งด้าน (Semi-gloss หรือ Art Sticker) เป็นฉลากราคาย่อมเยา งานพิมพ์สวยงาม เหมาะสำหรับฉลากที่ใช้ในงานส่งเสริม...

Continue reading