สติกเกอร์

1. สติกเกอร์ พีพี ซินเทติก (PP Synthetic) ฉลากชนิดนี้มี 3 รูปแบบ คือแบบใส, แบบขาว และเงินเงาเหมาะสำหรับงานพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดที่ต้องกา...

Continue reading