กาว

Permanent (กาวถาวร) กาวชนิดติดถาวร ทนนาน คือเมื่อติดงานไประยะหนึ่ง และต้องการจะลอกสติกเกอร์ออก ก็จะทิ้งคราบกาวอยู่บนชิ้นงานนั้น ...

Continue reading