กระดาษ

สติกเกอร์ชนิดกึ่งมันกึ่งด้าน (Semi-gloss หรือ Art Sticker) เป็นฉลากราคาย่อมเยา งานพิมพ์สวยงาม เหมาะสำหรับฉลากที่ใช้ในงานส่งเสริม...

Continue reading